Back

Krzysztof Kuliś - Pomiędzy...

Krzysztof Kuliś - Pomiędzy...

From 2021-02-05 to 2021-04-11
Krzysztof Kuliś - Pomiędzy...
Start date and time: Friday, 5 February 2021 00:00
End date and time: Sunday, 11 April 2021 00:00
Nowy Sącz Tourist region: Beskid Sądecki i Niski
Tourist subregion: Beskidzki
Organiser: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
Minimum price (in PLN): 1
Maximum price (in PLN): 2
Static Map